Daha dinamik bir TÜVASAŞ…

Türkiye’nin ilk ve tek yolcu vagonu üreticisi olarak yarım asırdan fazla süredir faaliyetlerine aralıksız devam eden TÜVASAŞ’ta, 2010’lu yılların stratejisini belirlerken kurumsal kimliğimizi de yenileyerek mevcut dinamizmimizi ortaya koymak istedik.

TÜVASAŞ, köklü bir kurum kültürüne sahiptir. Bu kültürü oluşturan pek çok etken, beraberinde kurumun ortak anlayışını ve hedeflerini göstermektedir. Değişen ve gelişen dünya koşullarında durağan değil, hep dinamik bir TÜVASAŞ ile sektörde rekabet şansı elde ettik. Bu dinamizmi sürdürmek temel hedefimiz oldu.

Bugün kâr  eden bir yapılanma profili ortaya koyan TÜVASAŞ, bizim gayretlerimizin boşa çıkmadığını göstermektedir.

1986 yılında anonim şirket statüsü kazanarak TÜVASAŞ adını almasıyla birlikte oluşturulmuş kurumsal kimlik, geçen 25 yıldaki gelişme ve değişimler göz önüne alınarak yenilendi.

Yeni amblem ve logotype, TÜVASAŞ’ın yerleşik marka ve kurum değerine olduğu kadar, gelecekteki hedeflerine, misyon ve vizyonuna yakışır modernlik, sadelik ve dinamizmi anlatacak biçimde tasarlandı.

Amblemin gövdesini oluşturan kırmızı renk, canlılık ve dinamizmi ortaya koyması,  öte yandan bir işi sonuna kadar götüren azmi ve kararlılığı göstermesi açısından tercih edilmiştir.

Mavi renk ise, sınırsızlığı ve geleceği simgelemesi açısından TÜVASAŞ’ın yarınlara hazır yönünü ortaya koymaktadır. TÜVASAŞ için seçtiğimiz yazı karakterinde de üzerinde durduğumuz temel nokta, dünya ile entegre olan bir kurumun doğru tanınırlığını sağlamak amacıyladır.

Ve yollar… Raylar birleşiyor. Rayları bilerek yumuşatıyoruz, çünkü konforu, güvenliği ve ulaşımda rahatlığı sunuyoruz. İleriye, geleceğe doğru giden raylar, yarınlarda, hedefte problemsiz birleşiyor. Bu teknolojinin ve insana saygının da hedefine ulaşması demek aynı zamanda. Beyaz raylar, ulaşımda sorunsuzluğu, kaliteyi, sonsuzluğu, raylı taşıtların üretiminde ve kullanımda çevreciliği anlatıyor. Rayların yukarıda buluşması, başarıyı çağrıştırıyor.

Renklerin ve imgelerin TÜVASAŞ’ı doğru çağrıştırması ve tanımlamasına dikkat ettik. Sadece mevcut durumunu değil gelecekteki konumunu da içeren bir dizayn ile kurumsal kimliğimizi oluşturduk.

Yarınları ancak bugünden inşa edebileceğimizin farkında olarak, TÜVASAŞ’ta çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Yapılan her çalışma, bugünden çok yarınları hedef almaktadır. Ürünlerimizin niteliğinden çalışma koşullarının iyileştirilmesine, kurulan işbirliklerinden doğru iletişim stratejisine kadar her alanda attığımız adımların TÜVASAŞ’ı yarınlara taşıyacak adımlar olmasına dikkat etmekteyiz.

Bugün TÜVASAŞ olarak, aydınlık bir geleceğin eşiğinden bakıyoruz dünyaya ve baktığımız noktadan hep daha ileri olması gerekliliğini görüyoruz.

Günümüz kurumlarının mimari olarak da rakiplerinden farklılık arz eden tasarımları tercih ettiği bilinmektedir. Biz de kurumsal kimlik çalışmalarıyla eş zamanlı olarak yürüttüğümüz fabrika girişlerindeki mimari çevre düzenlemesini de yaptık. Böylece yenilenen kurumsal kimliğimize yeni mimari düzenlememizi de ekleyerek kurumsal imajımızı sizlere sunuyoruz.