Aydın GÜZEL
(İç Kontrol ve Yönetim Sistemleri Şube Müdürlüğü)